KV 2005-2009

 


Tv Midt Vest den 06.10.2015 ”kommunalforsker advarer mod sammenlægning”

Struer byråd består af 21 og Holstebro 27 medlemmer.
En sammenlægning i fremtiden, vil betyde et tab på 17 medlemmer, idet, loven max tillader 31 mandater.
En større kommune betyder længere afstande for borgerne, de ansatte, samt de folkevalgte og arbejdspresset øges -bilen løser ikke tidspresset. Desuden rykker nærdemokratiet længere væk fra hverdagen.


De første konsekvenser af kommunalreformen 2007
Gudme og Egebjerg kommuner mister store mængder af mandater
ved kommunesammenlægningen.

Kommunalvalget 2001 og 2005:

Ved kommunalvalget i november 2001 bliver der valgt henholdsvis 15 og 17
medlemmer ind i Gudme og Egebjerg kommunalbestyrelser.

Ved kommunalvalget 2005, skal skulle vælges i alt 29 repræsentanter til storkommunen og de to landkommuner, Gudme og Egebjerg mister store mængder mandater. Svendborg bliver vinderen med flest pladser i det efterfølgende sammenlægningsudvalg, som blev til det nye byråd fra 2007.

Gudme går fra 15 til kun 5 og Egebjerg fra 17 faste til kun 6 mandater i indflydelse i den nye kommune.

Gudme kommune, kommunalvalg 2005:

 • Lars Erik Hornemann, V
 • Jesper Ullemose, V
 • Svend Rosager, V
 • Per Ulrik Jørgensen, V
 • Jens Munk. DF


Kun Venstre og et medlem fra Dansk Folkeparti bliver repræsenteret fra gamle Gudme kommune ved kommunesammenlægningen.
Gudme mister i perioden et mandat, da Lars Erik Hornemann flytter til gamle Svendborg kommune efter kommunesammenlægningen.
 

Egebjerg kommune, kommunalvalg 2005:

 • Lise-Lotte Tilsted, V
 • Finn Olsen, Radikale
 • Karen Strandhave, S,
 • Masoum Moradi, SF
 • Mogens Johansen, S
 • Arne Ebsen, Liste T.

Ved kommunalvalget i 2001 opnår de konservative 958 stemmer og får to mandater i Egebjerg Kommunalbestyrelse. Kilde: http://www.kmdvalg.dk/kv/2001/k435427.htm

Alligevel opnår repræsentanterne fra Egebjerg-egnen ikke genvalg til den nye storkommune, kilde: http://www.kmdvalg.dk/kv/2005/a210427.htm. De konservative mister deres pladser ved dette valg og de andre partier taber store mængder mandater ved sammenlægningen med Svendborg kommune.


Kommunalvalget november 2009:

De mange borgere fra de tidligere landkommuner, opnår kun få mandater i indflydelse med henholdsvis 5 til hver ud af 29 i byådet.

Valgt fra Gudme:

 • Jesper Ullemose, V
 • Mogens Stampe, SF
 • Mette Kristensen,V
 • Gert Rasmussen, A
 • Jens Munk, DF

Valgt fra Egebjerg:

 • Birger Jensen, V
 • Masoum Moradi, SF
 • Lise-Lotte Tilsted, V
 • Lærke Jensen, V
 • Arne Ebsen, liste T.

http://www.kmdvalg.dk/kv/2009/km84733479.htm