Svendborg tvangsgift med landkommunerne

 


Materialet er venligst stillet til rådighed af Fyns Amts Avis

Fyns Amts Avis beskrev byrådsmødet i Svendborg den 14.12.2004.
Bemærk kommentaren fra Alternativ liste, SF, R og S.

Den gamle byrådssal i Svendborg:
Der skal ikke være tvivl om, at både Egebjerg og Gudme skal være velkomne.
Det er sagt før, og det blev gentaget i går, da det var Svendborgs tur til at sige det formelle
ja til Kommunesammenlægningen.

Reelt har man forlængst budt hinanden velkommen. 
Så når der alligevel skulle siges en masse på byrådsmødet i går, så handlede det slet ikke om
vennerne i Gudme og Egebjerg.
Det var hele ideen - de meget større kommuner med de mange nye opgaver
- flere var nervøse ved. 

Den beslutning måtte de borgerlige tydelig nok selv tage ansvaret for.
Sådan på landsplan.

kommentererne fra Alternativ Liste m.v.:
- For var det nu prisen værd. Var hele reformen ikke en satsning af dimensioner.
En satsning uden et klart sigte, spurgte den radikale Mogens Klitgaard.

Socialdemokraternes Flemming Madsen
skulle heller ikke have noget i klemme.
Man havde vedtaget den største reform i Danmarks-historien uden et folkeligt mandat bagved. Og hvad ville det ikke koste?, spurgte han.

Og Alternativ Listes Erik Mathiasen

- Kommunen bliver så stor, at den bliver umulig for politikerne at overskue.
 Og SF's Bruno Hansen:
-
Vi må drøfte lokalråd. SF vil arbejde for at bevare nærdemokratiet.

Den 11.12.2006 blev det sidste byrådsmøde med borgmester Jørgen Henningsen,
Socialdemokratiet, afholdt i de nye rammer, for den kommende kommune.

Ikke så overraskende lød der noget mildere toner fra de borgerlige.

Her kunne Venstres Jacob Davidsen se fordele som større robusthed og større faglighed
og her kunne den konservative Lasse Krull glæde sig over, at man uden større diskussion
var blevet enige om både navn og antal medlemmer i det nye fælles byråd.
Det lovede godt for fremtiden, fandt han. 

Og det var måske også grunden til, at alle Svendborgs 21 byrådsmedlemmer
- uanset ejerskab til reformen eller ej - kunne gå ind for den nye kommune.
Flere endda i troen på, at nok ville meget blive anderledes
- måske umilddeltbart også blive oplevet som en forringelse i forhold til i dag.
Men på sigt ville det ende med noget godt.

Som borgmester Jørgen Henningsen (S) sagde det: - Vi er nået en første målstreg.
På en måde lægger vi op til at nedlægge Svendborg kommune.
Vi kender ikke konsekvensen af denne beslutning endnu.
Men jeg tror på, at det vil ende med en succes
- også selv om der nok skal komme sten i vejen undervejs.

Den 11.12.2006 blev det sidste byrådsmøde afholdt, inden sammenlægningsudvalget,
der havde fungeret i et år, tog over og blev til det nye byråd. Under maleriet, ses medlemmerne
af det socialdemokratiske flertal. De tre forreste i billedet, er fra den borgerlige opposition.