Skolebygning / rådhus mangler vedligeholdelse.

December 2006

Vedligeholdesen af den gamle skolebygning fra 1800 tallet er mangefuld efter
kommunesammenlægningen i 2007

Billederne viser med al tydelighed, at bygningen har brug for en kærlig hånd.
Det første billedet, er fra december 2006, hvor bygningen ses til venstre og er i orden.