Fjern- eller nærdemokrati?Privatfoto fra Egebjerg kommunalbestyrelsen den 20. december 2006
Borgmester Mogens Johansen, S, til venstre.
I midten, Orla Hansen, S og til højre, Hanne Staff Johansen, V.
De jo Johansen er ikke i familie.


Nærdemokrati eller sammenlægning?
I Juni 2004 indgik VK-Regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en ny kommunalreform.

Landets mange kommuner fik besked om at gå sammen i større enheder på godt 20.000
indbyggere eller forblive selvstændige via et forpligtende samarbejde med en større kommune,
så det samlede indbyggeretal kom op på godt 30.000 indbyggere.

F.eks havde Egebjerg, Gudme og Svendborg sammenlagt godt 58.500 borgere inden reformen
og dermed mere end de godt 30.000 indbyggere, som loven krævede.

Langeland og Ærø betegnes som Ø-kommuner og vælger at forblive selvstændig
via et forpligtende samarbejde med Svendborg.

 


Privatfoto:
Informationsskilt, Egebjerg kommune, december 2006


Sammenlægningsaftale:
Svendborg var ikke meget for ægteskab, men vælger at indgå aftale med Egebjerg og Gudme, selv om Svendborg kunne klare sig selv.

Det beskrives i aftalen, at beslutningen blev taget uden vælgernes samtykke via vejledende folkeafstemning
- og at de alternative muligheder, for forsat selvstændighed ikke er undersøgt.

Dokumenter:
Meddelelse fra VK-Regeringen og meddelelse fra Egebjerg, Gudme og Svendborg om sammenlægning kan få via mail ved henvendelse til gudmekommune@gmail.com

Vallensbæk – Ishøj:
Vallensbæk og Ishøj kommuner undgår sammenlægning ved at indgå aftale.
Kildeanvisninger:
http://www.vallensbaek.dk/forpligtende-samarbejde-mellem-ishoj-og-vallensbaek-kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/Øsamarbejdsaftale

Minister vil hjælpe:
Social – og indenrigsminister Karen Ellemann:
I forbindelse med folkeafstemningen i Struer og Holstebro kommune, den 3. december 2015, udtaler ministeren således:

”Blandt andet ved at gøre hvad jeg kan for at holde kommunerne økonomisk skadesløse i en overgangsordning. En sådan hjælp kan andre kommuner med tanker om en kommunesammenlægning også regne med, siger Karen Ellemann”

Denne udtagelse må jo gælde begge veje, om det er sammenlægning eller opdeling.
http://www.tvmidtvest.dk/artikel/ellemann-om-kommuneafstemning-demokratiet-lever

Folketinget ser gerne på ændringer:
I marts 2014 opfordrede Koldings borgmester, sine kollegaer i trekantsområdet til at slå sig sammen i en kæmpekommune. I følge den daværende formand for kommuneudvalget, MF Marlene Borst Hansen, ville regeringen se positivt på en anmodning fra trekantsområdet og ligeledes andre kommuner.

Kildeanvisninger:
http://www.bt.dk/politik/borgmester-trekantomraadet-skal-vaere-en-kommune
http://www.bt.dk/politik/vejle-borgmester-takker-nej-til-storkommune