Damestenen ved Hesselager

 

Den 1. april 2016 besøgte Miljø, Klima og Trafikudvalget Damestenen mellem Vormark og Hesselager, for at lave gæk med borgerne

Ud af udvalgets syv medlemmer, har Gudme kun Jens Munk som repræsentant og Egebjerg har Birger Jensen og Ove Engstrøm.

Svendborg har hele 4 medlemmer, hvor Mads Fredeløkke mangler på billede. Det er en demokratisk udfordring, for de to gamle landkommuner, at få indflydelse, når Svendborg kan få flertal alene i udvalget.


Damestenen skifter navn

På det kommende møde for Udvalget for Miljø, Klima og Trafik den 4. april skal udvalget tage stilling til et forslag om navneændring af en af kommunens betydelige attraktioner - Damestenen - der fremover skal hedde Mandestenen.

Beslutningen sker i sammenhæng med, at udvalget behandler forslag om forbedring af parkeringsforholdene for både busser og privatbiler ved Damestenen.

Forslagene har begge været under overvejelse siden Udvalget for Miljø, Klima og Trafik i 2015 besigtigede stenen og drøftede muligheder for at forbedre adgangsforholdene ved attraktionen. 

Formand for Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Birger Jensen finder det helt naturligt, at stenen skifter navn til Mandestenen. ”Set i lyset af den løbende ligestillingsdebat, hvor stenen de sidste mange hundrede år har heddet Damestenen er det helt regulært, at stenen nu skifter navn” siger Birger Jensen. 

Han forventer, at det efter at Ulla Larsen (V) er trådt ud af udvalget, der nu udelukkende har mandlige medlemmer, vil være let at få tilslutning til forslaget. 

Det bekræfter Søren Kongegaard (a), der begrunder partiets tilslutning således: "Vi har i Svendborg kommune en branding strategi, og vi må ikke undervurdere den gratis omtale et nyt navn vil give. "

Med positive tilkendegivelser fra flere af udvalgets medlemmer tyder alt således på, at det i denne sag vil været et enigt udvalg, der beslutter det lidt kontroversielle forslag. 

Damestenen har tidlige været i kommunens søgelys, da man for omkring fem år siden ønskede at sælge denne unikke vandrerblok, som med stor sikkerhed er kommet hertil fra Sverige for ca. 14.000 år siden. Dette forslag gik dog ikke igennem på det daværende byrådsmøde.