Muligt gensyn?

 


Privat foto af Gudme Kommunalbestyrelse den 13. december 2006.

Venstre bestemmer og bryder valgløfte:

Den 8. december 2004 afholdt Gudme kommunalbestyrelse møde og her stemte Venstre-flertallet
for lukningen af kommunen, selv om Venstre i valgkampen lovede at bevare kommunen.
Mindretallet fulgte med for at få indflydelse på det videre forløb. Liste T stemte blankt.

Fyens Amts Avis skriver, at borgmester Lars Erik Hornemann (V) er én af bejlerne til
borgmesterposten i den nye Svendborg Kommune.

Der henvises til, at Venstre-flertallet går efter borgmesterposten i Svendborg
og derfor ønsker en større kommune.


Avisen skrive den 09-12-2004:

Her blev Svendborg til.

Kun Socialistisk Liste undlod at stemme, da politikerne i Gudme i går i et historisk øjeblik nedlagde
kommunen 

Af Erik Jørgensen

Gudme:

Stemningen var på én gang både lettet og spændt, da et flertal i Gudme kommunalbestyrelse
i går som de første godkendte giftermål med Svendborg og Egebjerg kommuner fra 2007.

I næste uge følger nabo-kommunerne efter og skriver under. Men som der står på vejskiltene
ved kommunegrænsen til Gudme: Her blev Danmark til...
Teksten kan nu udvikles til: Her blev Svendborg til...

En Tvangslov:

- Det er en tvangslov, som vi er påtvunget til af regeringen.
Der er tale om en udhuling af det danske demokrati, og det er en forbrydelse mod befolkningen,
som vi vil komme til at sande de kommende år, konstaterede Niels Manniche.
Borgmester Lars Erik Hornemann (V) der er en af bejlerne til borgmesterposten i den ny
Svendborg kommune, mente nu nok, at Niels Manniches dommedagsprofetier var lidt i overkanten. 
- Vi skal simpelt hen være større og mere robuste for at klare fremtidens krav til den kommunale
service, påpegede borgmesteren. 

Preben Juhl Rasmussen (K), der helst havde set, at Gudme kommune var forblevet Gudme kommune,
alternativ havde slået sig sammen med en Østfyn alliance, kaldte det vemodigt at sige farvel til Gudme
kommune, som altid har været kendt for en sund og økonomisk og et højt serviceniveau.
- Vi er ikke imod nytænkning og forandringer, men vi kender ikke den fremtidige opgavefordeling
og økonomien i det. Jeg er betænkelig for økonomien i 2007, og derfor skal vi til at råbe
landspolitikerne op, noterede han. 

Frygter lovkaos og økonomi:

Torben Lønberg (S) var også skeptisk og frygtede det økonomiske og lovmæssige kaos,
som Folketinget skal igennem i løbet af det næste halve år. 
- Der er ikke overblik over noget som helst endnu, det bliver dyrt, og der følger en regning med
til kommunerne, og det vil gå ud over servicen, fastslog Torben Lønberg, inden Jens Munk fra
Dansk Folkeparti advarede mod, at borgerne mister nærdemokratiet.
- Al erfaring viser, at små kommuner som Gudme er bedst til at tage sig af de ældre, børn og skoler...


Privat foto af kommunegrænsen, på vej ud af Svendborg kommune og ind i Gudme kommune på Ørbækvej.

- Hvorfor skulle Venstre-flertallet gå efter en kommunesammenlægning, hvis de ikke var interesserede
i borgmesterposten i Svendborg?

Indflydelse til mindretallet:

Mindretallet i kommunalbestyrelsen ønskede netop mulighederne for kommunens overlevelse
undersøgt, og Socialdemokratiet ønskede indflydelse og gik derfor med flertallet partiet, Venstre.

Hverken Socialdemokratiet eller Venstre-flertallet ønskede at lytte til mindretallet og
sendte derfor kommunen i graven allerede den 12. august 2004,
da det store flertal på 11 af 15 mandater søgte mod Svendborg.

Niels Manniche, Liste T, havde ret, da han udtalte følgende:

"Der er tale om en udhulning af det danske demokrati og det er en forbrydelse mod befolkningen,
som vi vil komme til at sande de kommende år".
Fyens Amts Avis skriver desuden i december 2004, at borgmester Lars Erik Hornemann gik direkte
efter borgmesterposten i Svendborg.


Privat foto af Kommunalbestyrelsesmødet 13. december 2006 Gudme borgmester
Lars Erik Hornemann gennemgår dagsordenen.

Et tidligere kommunalbestyrelsesmedlem har beskrevet mødet:

”Før den lukkede dagsorden, havde borgerne mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren
og en borger ville vide, hvorfor kommunalbestyrelsen ikke havde afholdt folkeafstemning om kommunens fremtid.

Borgmesteren svarede, at ingen af partierne havde formuleret et oplæg til en afstemning.”

Venstre-borgmesteren glemte dog at nævne, at Venstre-flertallet var imod en folkeafstemning
og derfor afviste sådan én 4 måneder tidligere og derfor var grundlaget for et oplæg ikke tilstede.

Kildeanvisninger:

Vallensbæk – Ishøj aftalen.
Link: www.vallensbaek.dk/forpligtende-samarbejde-mellem-ishoj-og-vallensbaek-kommune