Gudme Kommunalbestyrelse 2001

 


Materialet er venligst stillet til rådighed af Fyns Amts Avis

Gudme Kommunalbestyrelse.:

Gudme kommunalbestyrelse bestod af 15 mandater og Venstre fik alene flertallet
med 8 medlemmer ved kommunalvalget 20. november 2001.

Venstremanden, Lars Erik Hornemann blev valgt til borgmester i Gudme.

Mandater:

  •   Venstre 8
  •   Socialdemokratiet 3
  •   Konservative 2
  •   Liste T 1
  •   Dansk Folkeparti 1

Kort tid efter valgperiodens begyndelse:

Den 26.-27. januar 2002 
I forbindelse med det nye skattesamarbejde mellem Gudme og Svendborg kommuner,
udtaler Gudmes nye borgmester sig til lokalavisen om Venstres holdning til
Gudmes fremtid som selvstændig kommune.

Borgmester: Gudme skal samarbejde
Uddrag af teksten:
"Jeg mener ikke, beslutningen er starten på en sammenlægning af Gudme og Svendborg
kommuner. Men hvis vi ikke selv er indstillet på at vise vilje til samarbejde, kan vi blive tvunget til
en sammenlægning. Det er forkert af os som en lille kommune at tro, vi partout skal alting selv.
Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at bevare vores selvstændighed længst muligt, men vi skal
være villige til samarbejde."

Lars Erik Hornemann vil gøre alt, hvad han kan, for at Gudme forsat skal være en
selvstændig kommune.


Materialet er venligst stillet til rådighed af Fyns Amts Avis

Kildeanvisninger:
http://www.fyens.dk/svendborg/Kongen-af-Gudmevenstre-sejr-Absolut-flertal-bag-Lars-Erik-Hornemann/artikel/388756

Valgperioden 1. januar 2002 til 31. december 2005
Ved kommunalvalget i november 2005 blev 29 repræsentanter for perioden
1. januar 2006 og til 31. december 2009 til den nye Storkommune. 
Det første år blev det nye byråd kaldt Sammenlægningudvalget,
indtil de gamle kommuner blev nedlagt ved årsskiftet 2006/2007.