Egebjerg og Gudme kunne overleveEgebjerg og Gudme kommuner kunne overleve.

Kommunalreformen krævede ikke kommunen sammenlagt; den siger blot, at...
”Forligspartierne opfordrer derfor de mindre kommuner til at finde sammen
i nye, større kommuner."

Det følger af aftalen, at:
"Kommuner med under ca. 20.000 indbyggere skal indgå i kommunesammenlægninger,
der kan få indbyggertallet op på mindst ca. 20.000 indbyggere, eller
indgå i forpligtende samarbejder med en eller flere andre kommuner, hvor det
samlede befolkningsunderlag for samarbejdet skal være på mindst ca. 30.000 indbyggere
."

Aftale om samarbejde mellem Egebjerg, Gudme og Svendborg kunne se således ud:

  • Svendborg udfører i følge loven, de aftalte opgaver.
  • Egebjerg og Gudme betaler for opgaverne, som hidtil.
  • Egebjerg og Gudme forsætter som selvstændige kommuner
  • Nærdemokratiet bevares, som følge af den lovpligtige aftale.

Den anden mulighed, var sammelægninng, som vi kender konsekvenserne af:

  • Færre byrådsmedemmer (Før 53, nu 29)
  • Ingen statslige arbejdspladser på Gudme Rådhus
  • Mindre fokus på landdritrikterne
  • Større afstande til politikerne
  • Gudme rådhus bliver ikke vedligeholdt mere!


Et af mange vinduer på Gudme Rådhus, der trænger til en kærlig hånd.