Velkommen til Gudme.dk


Kent Jørgensen, Gudme.
Socialdemokratisk kandidat.

Tre personlige mærkesager:

Nærdemokrati
Børn og unge
Dialogen mellem land og by.


Nærdemokrati er ikke noget, der kommer af sig selv. Det kræver politiske vilje, at nå målet!
Derfor søger jeg opbakning  af vælgerne til et medlemskab af byrådet

Jeg vil samtidig sende en stor tak til alle, der har bidraget med informationer.
Fyns Amts Avis har givet skriftlige tilladelse til brugen af deres materiale på siden.